ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูน ย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ   
โครงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และติดตามหนุนเสริมศักยภาพของกลไกการดำเนินงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ควบคู่กับการใช้คู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย
 
   การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน   
เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ภาค :
จังหวัด :
  พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่น และหมอครอบครัว เพื่อสุขภาวะชุมชน 
  ความเชื่อมโยง ทีมหมอครอบครัว คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพชุมชน 
  บทเรียนการบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 
  รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 
  กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
  บทเรียนการต่อร้อยพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
  การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
  ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทศวรรษหน้า 
  รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี  
  สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
<<   ธ.ค. 61   >>
อา. จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap