เล่าสู่กันฟัง

   อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การทำงานชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2556 ณ ต.วิหารแดง อ.คลองเรือ จ.สระบุรี
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง

2-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์ เวียงโกศัย

   สรุปการเรียนรู้พี่เลี้ยงรุ่นที่ 3  
สรุปการเรียนรู้พี่เลี้ยงรุ่นที่ 3

อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554
   เวทีพัฒนากระบวนการฝึกผู้หล่อเลี้ยง (Cultivator)  
เวทีพัฒนากระบวนการฝึกผู้หล่อเลี้ยง (Cultivator)

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554

อ.คำม่วง-อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์


หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์