ข่าว/กิจกรรม

   อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA) 
การเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS-PCA) ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่ออำเภอสุขภาวะ”
   ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
สพช. และ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
   CUP มะค่า เปิดบ้านรับทีมทดลองเยี่ยมสำรวจ PCA ขั้น 4-5 แห่งแรกในประเทศ 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คัดเลือก CUP มะค่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ทดลองเครื่องมือการเยี่ยมสำรวจระบบการให้รางวัล Primary Care Award แห่งแรกในประเทศ
   อบรมพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบลในการทำงานชุมชนท้องถิ่น 
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอและตำบลในการทำงานชุมชนท้องถิ่น ต.นาบัว จ.พิษณุโลก


หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์