ปฏิทินกิจกรรม

   ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" 
ประชุมเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อระบบสุขภาพชุมชน "จากศูนย์ดูแลต้นแบบสู่การขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการ" วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (เกษตรอินทรีย์ แพทย์แผนไทย โฮมสเตย์) พื้นที่เรียนรู้: หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร 
วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้ตอนบน (ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่) 
วันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลเขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ) พื้นที่เรียนรู้: ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  
วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น (ผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์)  
พื้นที่เรียนรู้: มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ณ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สู่การแบ่งปัน สายสัมพันธ์สุขภาพดี” กองทุนสุขภาพตำบล (Innovation Forum Of Local Health Insurance Fund) พื้นที่ 5 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี) 
วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สปสช.เขต 3 นครสวรรค์


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 8 จังหวัด (ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี) 
วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จัดโดย สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน