ฐานข้อมูล ระบบสุขภาพชุมชน

# หมายเหตุ อ้างอิงพิกัดจาก Google

# ความหมายของสัญลักษณ์

@ฐานข้อมุล

= สี่เหลี่ยม คือ ฐานข้อมูล : แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
= วงกลม คือ ฐานข้อมูล : แผนงานวิจัยและจัดการสังเคราะห์ความรู้

@ภาค

= C คือ ภาคกลาง
= N คือ ภาคเหนือ
= NE คือ ภาคอีสาน
= E คือ ภาคตะวันออก
= W คือ ภาคตะวันตก
= S คือ ภาคใต้
@หมวดหมู่

= สีฟ้า คือ เด็กและเยาวชน
= สีเหลือง คือ การดูแลผู้สูงอายุ
= สีชมพูอ่อน คือ การดูแลผู้พิการ
= สีชมพูเข้ม คือ การพัมนาสตรี
= สีม่วง คือ การจัดการทรัพยากรชุมชน
= สีเขียว คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม
= สีน้ำเงิน คือ การจัดการกองทุน
= สีส้ม คือ พลังงานทางเลือก
= สีเขียวอ่อน คือ สวัสดิการชุมชน
= สีน้ำตาล คือ วิสาหกิจชุมชน
= สีแดง คือ ระบบดูแลฉุกเฉินและอุบัติเหตุ


หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap