ติดต่อเรา

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)  

 อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข   

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   

 โทรศัพท์ 0-2591-8567 โทรสาร 0-2591-8567   

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

 เลขที่ 126/749 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี หมู่ 5   

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 โทรศัพท์ 0-2583-0719 โทรสาร 0-2964-1836 

 


อ่าน 4567 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ติดต่อเรา
 แนะนำ มสพช.
 โครงสร้าง
 บุคลากร
 เส้นทางพัฒนา

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap