แผนภาพอนาคต

 

ภาพอนาคตระบบสุขภาพชุมชนที่พึงประสงค์ 

 

 

 


อ่าน 4050 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิยาม/ความหมาย
 แผนภาพอนาคต
 เป้าหมาย

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน