บุคลากร

 

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการ

 

   

 

นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 


 

ฝ่ายวิชาการ 

งานกำกับติดตามประเมินผลระบบบริการปฐมภูมิ 


นางสาวพฤกษา บุกบุญ
นักวิชาการ
 


 


อ่าน 925 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 ติดต่อเรา
 เกี่ยวกับแผนงาน

หน้าแรก | แนวคิดการติดตาม | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | Link งานประเมินผล