สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"

 


สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

มีเอกสารประกอบ 4 ส่วน ดังนี้

1. สูจิบัตรงาน
- สูจิบัตร Download File

2. เอกสารประกอบ ห้องใหญ่
- ประเวศ_ถักทอสร้างระบบสุขภาพชุมชน Download File
- ทวีเกียรติ_ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน Download File
- สุพัตรา_ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน Download File

3. เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 12
- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ Download File
- ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการดูแลตำบลหนองตอง Download File
- การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ Download File
- แผนยุทธศาสตร์ตำบลทับพริก Download File
- การจัดการข้อมูลด้านอุบัติเหตุตำบลป่าสัก Download File
- การจัดการสุขภาพชุมชนตำบลพิจิต Download File

4. เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 13
- โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ตำบลนาทวี Download File
- คลินิกสื่อรักวัยใส Download File
- เสริมพลังเด็ก เยาวชนและครอบครัวตำบลชุมแสง Download File


อ่าน 4382 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”
 พัฒนาทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรังจังหวัดสระบุรี
 นโยบาย “ผู้บริหารสธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559
 ประชุมหารือการพัฒนาทีมที่ปรึกษาคุณภาพระดับเขตสุขภาพ
 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #5

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน