สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"

 

 


สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

มีเอกสารประกอบ 4 ส่วน ดังนี้

1. สูจิบัตรงาน
- สูจิบัตร Download File

2. เอกสารประกอบ ห้องใหญ่
- ถักทอสร้างระบบสุขภาพชุมชน Download File
- ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน Download File
- ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน Download File

 

3. เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 12
- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ Download File
- ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการดูแลตำบลหนองตอง Download File
- การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ Download File
- แผนยุทธศาสตร์ตำบลทับพริก Download File
- การจัดการข้อมูลด้านอุบัติเหตุตำบลป่าสัก Download File
- การจัดการสุขภาพชุมชนตำบลพิจิต Download File

4. เอกสารประกอบ ห้องย่อย วันที่ 13
- โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ตำบลนาทวี Download File
- คลินิกสื่อรักวัยใส Download File
- เสริมพลังเด็ก เยาวชนและครอบครัวตำบลชุมแสง Download File


อ่าน 3603 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เวทีสุขภาพชุมชน “การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”
 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลบางบาล พระนครศรีอยุธยา
 ศึกษาดูงานตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
 สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
  ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน