แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง

 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง

2-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่


ดาวน์โหลด

บันทึกจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทีมผู้หล่อเลี้ยง โดย พญ.สุกัญญา หังสพฤกษ์ รพ.องครักษ์ จ.นครนายก


อ่าน 936 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์