บุคลากร

 
   

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการ

  

   

 

นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 

 

 


ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ


นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

นักวิชาการ  

 

 

นางสาวนพรัตน์ สกลกูล

ผู้ประสานงาน


อ่าน 1182 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ติดต่อเรา
 เกี่ยวกับแผนงาน
 บุคลากร

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์