ติดต่อเรา

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 

อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0-2591-8567 โทรสาร 0-2591-8567

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

เลขที่ 126/749 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี หมู่ 5 

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2583-0719 โทรสาร 0-2964-1836


อ่าน 986 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 เกี่ยวกับแผนงาน
 ติดต่อเรา

หน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้