ประชุมวิชาการ "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย "

 

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพในโครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัวโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิเป็นฐาน (Family Practice Learning) ปี 2557 :หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย (Family Practice across the Life Span)ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ คือ นโยบายหมอครอบครัว (Family Care Team) ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นการจัดโครงสร้างระบบบริการ (Service Model) ที่ทำให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นที่ต้องการของระบบบริการสุขภาพโดยคำว่าหมอในที่นี้ หมายถึง คนทุกคนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มาดูแลโดยยึดครอบครัวเป็นหลัก และแน่นอนว่าต้องมีแพทย์ด้วย ก่อนหน้านี้มักมีการอ้างอิงถึงอังกฤษ แคนาดา ว่าทุกคนมีหมอประจำตัว ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเป็นหมอครอบครัวก็เอา 4 หารฟังดูแล้วมีความเป็นไปได้ ดังนั้นไม่ว่าจะมีสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรมากน้อยแค่ไหน ในเชิงนโยบายก็อยากเห็น “ประชาชนไทยทุกคนรู้ซึ้งถึงว่า ตัวเองมีหมอประจำตัวฝากผีฝากไข้ได้”ซึ่งถ้าทำสำเร็จน่าจะทำให้ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจในการไปใช้บริการที่รพ.สต. เพราะประชาชนรู้ว่า รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.มีทีมใหญ่หนุนหลัง ไม่ใช่ว่ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เวลามารับบริการก็ได้กระดาษหนึ่งใบ แล้วก็ถือกระดาษใบนั้นซึ่งขออนุญาตใช้คำว่า ไปตายเอาดาบหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะไปเจออะไร ถ้าเกิดภาพแบบนี้จริงลองนึกดูว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนไหม จะเกิดภาพของDoctor shopping ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะรวมกำลังพวกเราในรพช. มาสนับสนุนการทำงานของรพ.สต. นโยบายทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีม คงไม่ได้มีนัยยะที่แค่ส่งทีมลงไปเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดภาพของชาวบ้านมานั่งรอหมอที่เก่งกว่าจากรพ.

สุดท้ายนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ทิ้งท้ายไว้ว่า ท่านมีความยินดี และดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มพลังสำคัญที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิงนโยบาย และในอนาคตอาจจะเห็นภาพของหมอเฉพาะทางมาเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น

พญ.สุกัญญา  หังสพฤกษ์


อ่าน 786 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”
 เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”
 สรุป เวทีสุขภาพชุมชน 2556 "การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน"
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ
 การติดตามสนับสนุนและสรุปบทเรียนแนวทางเพื่อการขยายผลศูนย์ต้นแบบฯ

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน