ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

 

ชื่อหนังสือ : ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

รายละเอียด : หนังสือ “ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง” สาระที่เรียบเรียงได้จากเวทีปาฐกถา และเวทีเสวนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในงาน การประชุมวิชาการ Non-Communicable Disease Forum 2014 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ สามารถนำเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในการจัดการโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ได้ และในท้ายเล่มคณะผู้จัดทำหนังสือยังได้รวบรวมสื่อต่างๆ ทั้งวีดีทัศน์ จดหมายข่าว และโปสเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการโรคเรื้อรังที่จัดแสดงภายในงานไว้ในแผ่น CD เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่ต่อไป

download file : ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง


อ่าน 737 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap