คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 

ชื่อหนังสือ : คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายละเอียด : คู่มือ/ แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับตำบล และพื้นที่ชุมชน ซึ่งคาดหวังให้แกนนำชุมชน หรือผู้สนใจในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบในการจัดทำแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพและสามารถจัดระบบการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คู่มือฉบับนี้สนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

download file : คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


อ่าน 1103 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap