ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี

 
บทเรียนขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี

กลุ่มที่ 1 ประเด็นผู้สูงอายุ/คนพิการ/พัฒนาการเด็ก/สุขภาพจิต
   
กลุ่มที่ 2 ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง/อาหารปลอดภัย
 • อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 • อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 • อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ download 1) PPT
 • อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
   
กลุ่มย่อย “รูปแบบ เทคนิควิธีการที่ได้ผล”
กลุ่ม 1 การสร้างความร่วมมือภาคีหุ้นส่วน
กลุ่ม 2 การบูรณาการกับงานประจำหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม 3 การสื่อสารและเจรจาต่อรองกับภาคส่วนอื่นๆ

"ระบบอำเภอหนุนเสริมชุมชนสุขภาวะอย่างไ" โดย นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

เสวนา บทเรียนการบริหารจัดการระบบอำเภอสู่สุขภาวะชุมชน
 
โดย นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

     นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผอ.รพ. ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

     นายรัชกร คำถาเครือ สสอ. สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

     นางสาวปราณีจิต ชัยบาล สสอ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นำเสวนา โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

อ่าน 1191 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap