จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA

 
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความจากประสบการณ์จริงของคนทำงานในเครือข่ายปฐมภูมิและผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในลักษณะต่างๆ และได้ไปทดลองหาวิธีปรับ เพื่อให้มีการพัฒนาในพื้นที่ที่ตนเองทำงานอยู่ในหลากหลายลักษณะ ตามความถนัด และทุน ศักยภาพ หรือบรรยากาศที่แตกต่างกัน ผลงานอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่นำเสนอให้เห็นภาพความพยายาม การปรับตัวหาลู่ทางต่างๆ ภายใต้หลักการร่วมกัน และชี้ให้เห็นว่าวิธีการที่ทีมงาน PCA คิดนั้น ทำได้จริง ขยายผลได้ และสร้างความสุข สนุกสนานให้แก่คนทำงาน

download file หนังสือ จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA

อ่าน 328 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap