โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

 
"แท้จริงแล้วชาวบ้านหาใช่ผู้ป่วย หากแต่คือ..ครูผู้สอนให้เราเอาชนะความทุกข์จากความเจ็บไข้ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้นำทีมโรงพยาบาลสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน ร่วมกับชาวบ้านออกแบบบริการ เยี่ยมบ้าน ส่งเสริมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชึวิตคนด่านซ้าย เพื่อให้ชาวบ้านมีความสุข มีสุขภาวะที่ดี

เรื่องอื่น ๆ
ผอ.รพร.ด่านซ้าย เผยเคล็ดลับสร้างสุขบุคลากร HAPPY จนไม่มีใครขอย้ายออก click 
อ่าน 390 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap