ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”

 

อ่าน 1283 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #1/2559
 พิมพ์ชื่อหัวข้อ
 ผลสำรวจต้นทุนและศักยภาพความพร้อมของศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
 ประชุมวิชาการ "หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย "
 พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่นและหมอครอบครัวเพื่อสุขภาวะชุมชน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน