ประชุมวิชาการ “เพิ่มประสิทธิผลการจัดการโรคเรื้อรัง”

 

อ่าน 1319 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการปฐมภูมิราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินคุณภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดสุโขทัย
 จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #5
 เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management)
 NCD Digest

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน