โครงสร้าง

 

โครงสร้างการบริหารแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

      โครงสร้างกลไกการดำเนินงานของแผนงานฯ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 2353 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 โครงสร้าง
 เกี่ยวกับแผนงาน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน