บุคลากร

 

                            

 แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ผู้อำนวยการ

 

    

 

นางทัศนีย์ ญาณะ

 ผู้จัดการแผนงาน 

 


 

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน

 


นางสาวพฤกษา บุกบุญ
นักวิชาการ
 

 

นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

นักวิชาการ  

 

 


 

อ่าน 2036 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บุคลากร
 โครงสร้าง
 เกี่ยวกับแผนงาน

หน้าแรก | แนวคิดระบบสุขภาพชุมชน | เวทีขับเคลื่อน | งานวิจัยชุมชน | นักจัดการชุมชน | พื้นที่แผนงาน | ข่าว / กิจกรรม | รวมลิงค์ระบบสุขภาพชุมชน