20-11-2555

 

20-11-2555 :

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 -16.30 น.  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมบทเรียนชุมชนปฏิบัติ (COPs) ครั้งที่ 2 เรื่อง บทเรียนการขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนในอำเภอพุทธมณฑล ณ.ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 


อ่าน 548 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap