หนังสือ

 

Thai Family Doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

บันทึกชีวิตและความคิดของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 10 คน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับแพทย์คุณหมอผู้สนใจจะเป็นผู้เชีี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

ดาวน์โหลด


อ่าน 1535 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 งานวิจัย
 เกี่ยวกับแผนงาน
 ชุดความรู้
 แนะนำงานวิจัย
 สื่อเผยแพร่

หน้าแรก | งานวิจัย | องค์ความรู้ | สื่อเผยแพร่| ฐานข้อมูล | ข่าว/กิจกรรม | Link การจัดการความรู้