อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การทำงานชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การทำงานชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการแก้ปัญหาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอชาวบ้านบริการด้วยใจ ร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน  

 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

 

ณ ห้องประชุมพระสงฆ์วัดคลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การทำงานชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มอสม.ของตำบลคลองเรือได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอชาวบ้านบริการด้วยใจ ร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2556 ห้องประชุมพระสงฆ์วัดคลองไทร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 

โดยการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่นด้วยกัน โดยมี อสม.ทุกคน จาก 10 หมู่บ้าน ของตำบลคลองเรือ แบ่งเป็นรุ่นละประมาณ 50 คน และ โดย อ.พัฒนา แสงเรียง นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นอาสาสมัครมาจากพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ เชียงใหม่ นครนายก สระบุรี อยุธยา หนองบัวลำภู สุพรรณบุรี ประมาณ 50 คนมาร่วมเรียนรู้ โดยมีการแบ่งกลุ่มอสม.ออกเป็น2 รุ่น (2 วัน) โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครจะได้เรียนรู้ในกระบวนการทั้งหมด 4 วัน   
              


 

ดาวน์โหลด

1. บันทึกกระบวนการอบรมฯ ตอนที่ 1 โดย คุณวัชรินทร์ อิงคนินันท์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

2. บันทึกจากเวทีอบรมฯ โดย พญ.สุกัญญา หังสพฤกษ์ รพ.องครักษ์ จ.นครนายก


 

                                                                                                                                  

 


อ่าน 1224 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์