ระบบเยี่ยมบ้าน CUP ดอนพุด

 

“เยี่ยมบ้าน ระบบเสริมคุณภาพบริการ ครบวงจร ปลอดภัย ไร้รอยต่อ”

คปสอ.ดอนพุด จ.สระบุรี 

 

 

ระบบเยี่ยมบ้านของอำเภอดอนพุดที่เชื่อมโยงเข้ามากับระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย  โดยใช้หลักแนวคิด ให้ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย  เป็นศูนย์กลางของระบบเชื่อมโยง ตั้งแต่ผู้ป่วยถูกส่งตัวมาจาก สถานีอนามัย มาโรงพยาบาลดอนพุด  นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดอนพุดหรือ ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อรักษาแล้วกลับบ้าน ส่งข้อมูลกลับคืนให้สถานีอนามัย  ในรายที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง  ก็สามารถเชื่อมโยงกับทีมเยี่ยมบ้าน ลงเยี่ยมบ้านได้   ทำให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการเข้ารับบริการในระบบทั้งขาเข้าและขาออกจากโรงพยาบาล โดยวิธีปฏิบัติเรื่องการประสานงานและขอสนับสนุนทีมเยี่ยมบ้าน  ทางคณะกรรมการได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน (ตาม Flow chart แนวทางประสานงานและติดตามเยี่ยมบ้าน ของหน่วยบริการสุขภาพอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี ประจำปี 2553)

 

 

Flow Chart แนวทางการประสานงาน และติดตามเยี่ยมบ้าน 

 

 

 

ของหน่วยบริการสุขภาพอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 

 

 


อ่าน 4229 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์