Offer Category: สินเชื่อส่วนบุคคล

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครเลย


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  การสมัครสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือบางท่าอาจคุ้นชินกับคำว่าสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 2567 ในปัจจุบันพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด โดยภายในบทความสินเชื่อบุคคลนี้จะกล่าวถึงสินเชื่อบุคคลคืออะไร ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง การขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด 2567 ต้องเตรียมพร้อม ทำอย่างไรบ้าง ตลอดจนการยกตัวอย่างเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี รวมถึงข้อดีข้อเสียของ Personal Loan 

  โดยก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคล จะขอพาทุกท่านมารู้จักความหมายของคำสำคัญของคำว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างคำว่าว่าสินเชื่อ และดอกเบี้ยสินเชื่อเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  “สินเชื่อ” หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Credit นั้นหมายถึง ความเชื่อใจไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยความไว้วางใจดังกล่าวต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่ผู้ปล่อยสินเชื่อกำหนดไว้ทั้งด้านวงเงิน เงินเดือน ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเอง ทั้งนี้การสมัครขอสินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  สินเชื่อบุคคลคืออะไร? What is Personal Loan?

  สินเชื่อส่วนบุคคล หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Personal Loan เป็นการขอสินเชื่อรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลชนิดอเนกประสงค์ หรือที่เรียกว่า การกู้รูปแบบหนึ่งที่เป็นเงินกู้ส่วนบุคคลแบบก้อน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลนี้ ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ออกเงินกู้ส่วนบุคคล และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลระหว่างที่ทำการผ่อนชำระคืน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล ตามแต่ละนโยบายของแต่ละธนาคาร บางธนาคารอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพย์สินในการค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติธนาคารก็จะโอนเงินตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในสินเชื่อบุคคลนั้นๆ  ซึ่งหนึ่งในข้อดีข้อเสียของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อดีของสินเชื่อบุคคล คือ ผู้กู้ขอสินเชื่อบุคคลสามารถนำเงินกู้ส่วนบุคคลที่ได้จากวงเงินไปใช้ตามความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนที่ยาวนาน สูงสุดถึง 5 ปี ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระคืนในแต่ละเดือนจะค่อนข้างต่ำ แต่ผู้ขอสินเชื่อบุคคลสามารถชำระต่อเดือนได้มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในยอดรอบชำระนั้นๆ ก็จะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนเงินกู้ส่วนบุคคล และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกเรียกในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปเก็บน้อยลงไปด้วย เพราะโดยปกติสินเชื่อบุคคลจะเป็นการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ก็คือยิ่งเงินต้นน้อยลงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสินเชื่อก็จะน้อยลงตามไปด้วยเท่านั้น

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก

  เมื่อทราบถึงความหมายของสินเชื่อ และสินเชื่อบุคคลคืออะไรแล้วนั้น ต่อมาจะกล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลกันบ้าง โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ที่ลดลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละรอบชำระเงินของวงเงินเมื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หากชำระเงินต้นคืนไปมากเท่าไหร่ เงินต้นคงเหลือที่นำมาคำนวนดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะต่ำลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ลดลงตามเช่นกัน ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์นี้จะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือน ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ประเภทนี้จะพบเห็นบ่อยๆ กับการคิดอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสด

  คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้วหลังจากได้ทราบความหมายว่าสินเชื่อบุคคลคืออะไร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอกเป็นอย่างไรแล้ว ต่อมาก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปพิจารณาว่าสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี ตลอดจนขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงข้อดีข้อเสียของ Personal Loan จะขอกล่าวถึงคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้เสียก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทราบขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อต่อไป โดยคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) มีดังนี้

  1. อายุของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธนาคารกำหนดอยู่ระหว่าง 20 ปีถึง 60 ปี
  2. รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลในแต่ละธนาคารมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต่างกัน โดยทั่วไปธนาคารจะมีการเรียกดู Bank Statement
  3. สัญชาติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย
  4. อาชีพของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของเจ้าของกิจการ นั้นต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

  ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ

  ส่วนต่อมาจะกล่าวถึงขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินทั้งหน้าสาขา และออนไลน์ หรือขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

  1. การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  คุณผู้อ่านสามารถยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทั้งที่หน้าสาขาของแต่ละธนาคาร รวมถึงยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์บนช่องทางหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินบนโลกออนไลน์ได้เช่นกัน โดยพนักงานทางการเงินจะพิจารณาขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากข้อมูลที่ได้รับจากการการสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารประกอบการขอสินเชื่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรายได้ รายจ่าย รวมถึงบางธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินอาจดูหนี้สินอื่นๆ ประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อบุคคล หากธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินใดไม่ดูภาระหนี้ของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะถูกจัดอยู่ในการยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้นั่นเอง

  1. การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประกอบเอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  พนักงานทางการเงินจะนำส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์เพื่อประเมินมูลค่าหลักประกันของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หลังจากที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยื่นใบคำขอสินเชื่อบุคคล

  1. การบันทึกข้อมูลสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากการสัมภาษณ์ และจากเอกสารของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  สำหรับขั้นตอนที่สามนี้ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องนำส่งเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรายได้ รายจ่าย รวมถึงภาระหนี้สินเพื่อนำส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อบุคคลพิจารณาเป็นลำดับถัดไป โดยผู้อนุมัติสินเชื่อบุคคลจะพิจารณาการขอสินเชื่อบุคคลนี้จาก

  • วัตถุประสงค์การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 
  • คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
  • ความสามารถของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลด้านการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
  • มูลค่า และประเภทของหลักประกันจากผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
  1. การแจ้งผลหลังจากการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลภายในระยะเวลาเจ็ดวันทำการ นับจากวันที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยื่นใบคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หากผลการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นยินยอม หรือได้รับการอนุมัติ ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินจะนัดวันทำสัญญาสินเชื่อบุคคลต่อไป

  1. การทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล สัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง 

  กรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลทำเรื่องยื่นขอสมัครสินเชื่อที่หน้าสาขาธนาคาร จะต้องดำเนินการทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล สัญญากู้เงินที่สาขาธนาคารดังกล่าว หลังจากนั้นจะเป็นการทำนิติกรรมที่สถานที่กรมที่ดินตามที่หลักประกันที่ใช้ค้ำ และ/หรือโฉนดที่ดินซึ่งผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจดทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมีผู้กู้ร่วม และ/หรือคู่สมรส ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องนัดหมายให้บุคคลทั้งกู้ร่วม และ/หรือคู่สมรสมาร่วมลงนามในสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล สัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนองด้วยเช่นกัน

  ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  ในส่วนของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์มีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ดังต่อไปนี้

  1. เข้าแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนโลกออนไลน์ที่เปิดให้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านการลงทะเบียนบนช่องทางออนไลน์ ทำได้โดยการกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อ จากนั้นเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเบื้องต้นระบบสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จะประเมินวงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อบุคคลของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
  2. เลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ประกอบด้วยจำนวนเงิน ระยะเวลาการผ่อนชำระ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ วิธีการชำระสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ และเลือกบัญชีที่จะให้ทางธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินโอนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว
  3. ตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ โดยเมื่อระบบออนไลน์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จะได้รับข้อความให้ยืนยันการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ด้วยการใส่รหัสดำเนินการจำนวนหกหลัก หรืออาจใช้การสแกนใบหน้า จากนั้นรอการอนุมัติจากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน ซึ่งบางและ/หรือสถาบันการเงินอาจจะอนุมัติการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์อย่างทันที

  เคล็ดลับวิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล วิธีขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารให้ผ่านขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ

  เคล็ดลับแรกสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารให้ผ่านขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ เคล็ดลับแรกได้แก่ การทำประวัติการชำระสินเชื่อบุคคลของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะทำการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคาร หรืออาจเรียกเคล็ดลับแรกนี้ว่าการตรวจเช็คเครดิตบูโร ว่ามีการผิดนัดชำระ หรือมีการค้างชำระกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินหรือไม่ กรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ปลอดภาระ หรือมีเครดิตที่ดีการได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินย่อมมีโอกาสสูงขึ้น 

  เคล็ดลับสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารให้ผ่านขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ เคล็ดลับต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลด้านรายการเดินบัญชีของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินจะพิจารณาได้ว่าผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล รายนี้มีความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อบุคคลหรือไม่

  เคล็ดลับสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารให้ผ่านขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อ เคล็ดลับสุดท้าย คือ การเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ที่มีทั้งหมดในทุกธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน เนื่องจากประวัติการกู้ยืมหนี้จะขึ้นตรงกับเครดิตบูโร ที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินจะดึงข้อมูลไปพิจารณา หากผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทำการกู้ยืม รวมถึงการผ่อนสินค้า ผ่อนบ้าน หรือผ่อนรถยนต์ไว้มาก ก็อาจกระทบต่อวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินจะให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร โดยทั่วไปธนาคารจะให้กู้ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน โดยคิดรวมกับยอดหนี้คงค้างทุกประเภท ตลอดจนทุกสถาบันการเงินเช่นกัน ดังนั้นหากผู้กู้เงินกู้ส่วนบุคคลอยากได้วงเงินสินเชื่อบุคคลมากขึ้น ก็ต้องเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ให้เหลือได้น้อยที่สุด

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อส่วนบุคคล scb

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)  ตัวอย่างแรก ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคล scb เองก็เป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีฐานลูกค้าจำนวนมากเนื่องจากมีกระแสตอบรับที่ดีด้านการขอสินเชื่อบุคคล 

  สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ให้เลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลทั้ง สินเชื่อบุคคล scb Speedy Loan, สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan, สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดอย่าง Speedy Cash หรือ SCB M Speedy Cash  โดยสามารถดูข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : Speedy Loan Balance Transfer

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : SCB M Speedy Cash 

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin

  นอกเหนือตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างจากธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ภายในบทความสินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรีอย่างสินเชื่อ Krungsri iFin ซึ่งมีจุดเด่นด้านเงินก้อนใหญ่ ที่มีพร้อมให้กู้ขอสินเชื่อบุคคล อีกทั้งยังสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีได้อย่างง่าย รู้ผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว และได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลจากสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีอย่างรวดเร็วนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารกรุงศรีได้ทางแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงศรีที่มีชื่อว่า KMA คุณสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์บนมือถือของคุณเอง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีอย่างสินเชื่อ Krungsri iFin ยังรู้ผลไวในเวลาเพียงหนึ่งวัน มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดร้อยละ 3 นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 2567

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ สินเชื่อบุคคลจากธนาคารกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ “กรุงไทย เปย์เดะ” นั้นโดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยสามารถสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล และลงทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ไม่เพียงเท่านี้สินเชื่อบุคคลของธนาคารกรุงไทยผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในสินเชื่อบุคคลกรุงไทยอเนกประสงค์ที่มีรูปแบบพร้อมใช้ แบบมีการกำหนดระยะเวลารวมถึงวงเงินสินเชื่อบุคคลสูงถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารกรุงไทย ภายใต้วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท, คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ MRR เพียง +7 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และจุดเด่นสุดท้าย ได้แก่ ไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันนั่นเอง โดยสินเชื่อบุคคลจากธนาคารกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ “กรุงไทย เปย์เดะ” เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับเงินเดือนโอนเข้าสู้บัญชีธนาคารกรุงไทย

  สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) อีกประเภทที่อยากนำมาฝากผู้อ่านทุกท่านได้ทราบได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 โดยภายในบทความสินเชื่อบุคคลนี้ได้สรุปเปรียบเทียบตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้เงินเดือนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท รายละเอียดการสรุปเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000ดังตารางด้านล่างนี้

  สินเชื่อส่วนบุคคล รายได้ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
  พรอมิส แปดพันบาท สามแสนบาท ร้อยละ 24
  เงินทันเด้อของ

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ไม่มีขั้นต่ำ ห้าหมื่นบาท ร้อยละ 2.92 ต่อเดือน
  Line BK เจ็ดพันบาท แปดแสนบาท ร้อยละ 10.56
  สินเชื่อบุคคลกสิกร Xpress Loan เจ็ดพันห้าร้อยบาท 5 เท่าของรายได้ ร้อยละ 15
  ออมสิน หนึ่งหมื่นบาท

  (สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000)

  ห้าหมื่นบาท ร้อยละ 20

  ส่วนสุดท้ายของบทความสินเชื่อบุคคล ที่กล่าวถึงสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี ตลอดจนขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินต่างๆ ต่อจากนี้จะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของสินเชื่อบุคคล หรือ Personal Loan ดังต่อไปนี้

  ข้อดีข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

  เริ่มต้นที่ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan มีด้วยกัน 4 ประการดังนี้

  • เงินใช้จ่ายยามจำเป็น

  หากท่านใดมองหาการใช้เงินอย่างเร่งด่วนแล้ว การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ตอบโจทย์ปัญหาทางด้านการเงินของคุณเป็นอย่างดี เนื่องจากสินเชื่อบุคคลจำนวนไม่น้อยอนุมัติเร็ว บางผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 2567 บางผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ เป็นต้น

  • การผ่อนชำระคืนแบบชิลๆ

  การสมัครสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลคุณสามารถเลือกการผ่อนจ่ายกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินได้ตั้งแต่หนึ่งปีไปจนถึงหกปีเลยทีเดียว ส่งผลให้คุณสามารถวางแผนการผ่อนชำระคืนได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับการใช้เงินในชีวิตของคุณนั่นเอง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลจะหลากหลายต่างกันตามจำนวนเงินสินเชื่อบุคคลผ่อนชำระ และระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล

  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนมากเป็นแบบลดต้นลดดอก กล่าวคือ หนี้ผ่อนชำระจะลดลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละรอบชำระเงินของวงเงินเมื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคล 

  • การปิดยอดหนี้คงค้าง

  กรณีที่คุณเป็นหนี้นอกระบบ คุณสามารถนำสินเชื่อบุคคล เช่น สินเชื่อบุคคลกรุงศรี เป็นต้น ที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปปิดยอดหนี้คงค้างได้นั่นเอง

  ในส่วนของข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan มีด้วยกัน 3 ประการดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  บางกรณีอาจเกิดเหตุการณ์ที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารกำหนดไว้ อาทิ การมีประวัติเครดิตบูโร รวมถึงการเป็นหนี้บัตรเครดิต

  1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารไม่เท่ากันเสมอไป
  2. ความเสี่ยงในการโดนเรียกค่าปรับที่สูงหากค้างชำระ สินเชื่อบุคคล