เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หน่วยเล็กๆ ที่มีพลังในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นจุดที่ประชาชนและชุมชนให้ความรัก ความศรัทธา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการจัดบริการปฐมภูมิ ขอเพียงแต่หน่วยบริการเล็กๆ เหล่านี้มีความเข้มแข็ง มีกำลังใจ มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะให้บริการสุขภาพที่สอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน เชื่อว่าสุขภาพวะที่ดีของประชาชนและชุมชนคงเกิดได้ไม่ยากนัก

เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ    แนวทางสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำไปใช้ในการประเมินหรือทบทวนตนเอง ที่ช่วยให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มีความจำเพาะ และมีความพิเศษสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมินั้นๆ

download file : เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ


อ่าน 427 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingหน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap