ช่องทางในการลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมในปี 2023

ข่าวล่าสุดเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมที่กำลังจะเตรียมโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยกระทรวงการคลังได้แนะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อจะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ก่อนจะมีการใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กระทรวงการคลังแนะให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา โดยจะประกาศผลการพิจารณาก่อนจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสามารถเช็คสิทธิที่จะได้รับด้วยตัวเองผ่านทางช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ “บัตรประชารัฐ”

ไม่ผ่านเกณฑ์เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมทำยังไง

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึง 1 พฤษภาคม 2566 ได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ “บัตรประชาชนรัฐ” หรือยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว สามารถติดต่อผลการพิจารณา โดยตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เพื่อจะสามารถใช้สิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมได้ หากใครที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่ตอนนี้ จนกว่าจะถึงวันใช้สิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด และได้รับสิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม จะได้รับวงเงินเฉพาะในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และจะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลัง หรือสิทธิ์ย้อนหลัง 3 เดือนตามที่เป็นข่าว


เช็คตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด สามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เว็บไซต์ของ “บัตรประชารัฐ” หากผ่านการพิจารณา และยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้ว ก็มาเช็คตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม ซึ่งมีดังนี้
เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 1 สิงหาคม เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมสำหรับการอุปโภคและบริโภค 300 บาทต่อเดือน / วงเงินค่าโดยสารสาธารณะคนละ 750 บาทต่อเดือน / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าแก๊ส 100 บาทต่อเดือน
เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 18 สิงหาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ 315 บาท และส่วนลดค่าประปา 100 บาท
เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 20 สิงหาคม เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมสำหรับผู้พิการจำนวน 800 บาท และได้เพิ่มอีก 200 บาท