แนะนำขั้นตอนในการเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปี 2567

เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2565 โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งหมดถึง 19 ล้านกว่าคน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 14 ล้านคน และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 5 ล้านกว่าคน โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ และผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์จะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนก่อนจะเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เป็นเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าส่วนลดแก๊สหุงต้ม ค่าเดินทาง บรรเทาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และการจ่ายเบี้ยคนพิการ ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถตรวจเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หลากหลายช่องทาง แต่ก่อนที่จะไปเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก่อน โดยวิธียืนยันตัวตนสามารถทำได้ดังนี้

ยืนยันตัวตนก่อนเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก่อนเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 รอบใหม่ จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้ และเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ จะต้องไปยืนยันตัวตนตามหน่วยงานที่รับเรื่องลงทะเบียน คือ หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมื่อพัทยา ตามวันเวลาทำงานที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้ เมื่อทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ก็จะสามารถใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 แต่จะได้รับวงเงินเฉพาะเท่านั้น ไม่ได้รับสิทธิเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลัง 3 เดือน


ช่องทางตรวจสอบเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน? สำหรับคนที่ลงทะเบียนและได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านทางตู้ ATM โดยใช้บัตรประชาชนที่ได้ไปยืนยันตัวตนเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านตู้ ATM ได้เลยทันที ส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ
ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ในทุกวันและเวลาทำงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ผ่านหน่วยงานเช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา
เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทาง Call Center โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาราชการ