ต้องการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการสามารถเช็คได้ทางไหนบ้าง

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการประจำปี 2023

ในการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการประจำปี 2566 สำหรับผู้ลงทะเบียนลดค่าไฟไปกับทางโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสามารถยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อย่าง www.mea.or.th ตรวจสอบค่าไฟฟ้านี้ได้เลย ซึ่งในวิธีและขั้นตอนของการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการว่าได้ค่าน้ำค่าไฟหรือส่วนลดค่าไฟจากรัฐบาลสำหรับผู้ใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรงตามคุณสมบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าล่าสุดทำได้ไม่ยากและยังสามารถเช็คค่าไฟฟรีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งในวันนี้เองผู้เขียนก็พาทุกๆ คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟมาเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการไปพร้อมๆ กัน

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการว่าได้รับสิทธิอะไรบ้างในปี 2023

ในขั้นตอนและวิธีในการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนลดค่าไฟไปแล้วนั้นทำได้ง่ายๆ ซึ่งนอกเหนือจากส่วนลดค่าไฟจากรัฐบาลแล้วยังมีสิ่งที่ต้องทราบอื่นๆ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในค่าน้ำค่าไฟดังนี้
-ผู้เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการจะได้รับส่วนลดตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าล่าสุดจำนวน 315 บาท
-ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยซึ่งติดต่อกัน 3 เดือนจะเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติของการเช็คค่าไฟฟรี
-กรณีที่ผู้เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการได้ใช้ไฟฟ้าล่าสุดเกินวงเงินของโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าปี 2566 ผู้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องทำการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเอง
-ผู้ลงทะเบียนในค่าน้ำค่าไฟจะได้รับเงินส่วนลดค่าน้ำ 100 บาทจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีที่ผู้เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการได้ใช้น้ำเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาทผู้ใช้ต้องทำการจ่ายส่วนต่างด้วยตนเอง และทางโครงการจะยังสนับสนุนค่าน้ำ 100 บาท
-ผู้ที่ใช้น้ำเกิน 315 บาทต้องรับผิดชอบค่าน้ำทั้งหมดด้วยตนเองโดยบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีการสนับสนุนทั้งสิ้น

เช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการได้ง่ายๆ แห่งปี 2023

ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อย่างwww.mea.or.th ตรวจสอบค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์ออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากการเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแล้วยังสามารถเช็คค่าน้ำได้อีกด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ของการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งนอกเหนือจากการตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถโทรเช็คค่าไฟฟรีกับสำนักการไฟฟ้าโดยตรงได้เลย