ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พร้อมดูช่องทางการเช็คสิทธิ์

ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ และช่องทางแบบออนไลน์

แน่นอนว่าประชาชนหลายท่านที่เชื่อว่าตนเองควรจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐย่อมต้องพยายามที่จะสมัครบัตรคนจนเพื่อรักษาสิทธิดังกล่าวของตน แต่ก่อนจะทำการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะขอสิทธิได้จะต้องมีอะไรบ้าง ข้อแรกท่านจะต้องทำการเช็คหรือตรวจสอบก่อนว่าท่านมีสัญชาติไทยและอายุเกินกว่า 18 ปีหรือไม่เพราะถ้าอายุเกินสมัครไปตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่พบเนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณานอกจากนั้นหากท่านสมัครและตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่มีสัญชาติไทยก็จะตรวจไม่พบเพราะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วก่อนจะทำการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือผู้ต้องโทษถูกขังในคดีต่างๆ นอกจากนั้น หากสมัครแล้วตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือข้าราชการทั้งปัจจุบันยังเป็นอยู่หรือได้รับบำนาญก็จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แต่อย่างใด นอกจากนั้นก่อนตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องแน่ใจว่าท่านมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปีหรือถ้านับรวมทุกคนในครอบครัวที่อยากจะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ก็เมื่อพิจารณาดูแล้วทุกคนรวมกันจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท นอกจากนั้นต้องไม่มีบัตรเครดิตหรือวงเงินกู้เกินกว่ากำหนดก่อนยื่นเอกสารขอสมัครทำบัตรคนจน ส่วนท่านที่ประสงค์จะตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของตนก็สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนแต่ละคนซึ่งก็คือ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ได้อย่างง่ายๆ

ข้อมูลอื่นๆ สำหรับผู้อยากใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากทำการเข้าไปในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อตรวจดูว่าท่านได้รับสิทธิที่ควรจะได้หรือไม่ ท่านจะต้องเข้าไปกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในช่องที่เปิดให้ท่านตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ ดังนั้นหากท่านมีความจำไม่ดีจำไม่ค่อยได้ว่าเลขบัตรประชาชนของท่านคือเลขอะไร ก่อนตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะถือบัตรประชาชนรอไว้ก่อนจากนั้นค่อยทำการตรวจดูสิทธิในลำดับถัดไป อ่านถึงตรงนี้ท่านอาจจะอยากทราบว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนบ้าง หากท่านได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะพบว่าท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว จนคนที่สงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้างจะเลิกสงสัยไปในที่สุด ซึ่งสิทธิที่ว่าเมื่อได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐประกอบด้วยวงเงิน 300 บาทในวันแรกของเดือนเพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนั้นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มและค่าเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะก็เป็นสิทธิ์ที่จะได้รับจากบัตรใบนี้ด้วย โดยหลังจากตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจนแน่ใจว่าท่านได้รับสิทธิแน่ๆ แล้ว ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเพราะปัจจุบันทางภาครัฐเห็นว่าเป็นความสะดวกที่จะให้ใช้บัตรประชาชนไปเลยไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแยกอีกต่างหาก ซึ่งช่องทางในการทำให้บัตรประชาชนกลายเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็ขอแนะนำให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำบัตรคนจนเป็นหลัก และในการติดต่อหน่วยงานโดยตรง ท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ว่าท่านมีหรือไม่

เรื่องน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วและตั้งใจจะเริ่มใช้สิทธิ์ก็สามารถใช้ได้เลย หรือจะทำการเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดดูก่อนก็ได้ว่าท่านได้รับตามจำนวนที่ควรจะได้หรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้แบบออนไลน์และควรจะทำไม่เช่นนั้นท่านก็ทำโดยไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นที่เดียวกับที่ท่านตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของท่าน นอกจากนั้นแล้วหากท่านพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด