ส่องเงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างไร

เรียกได้ว่าในบรรดาเงินโครงการเงินช่วยเหลือคนรายได้น้อยทั้งหมดของรัฐ โครงการเงินสวัสดิการแห่งรัฐนับว่ามีความน่าสนใจเป็นอันดับต้น ๆ เพราะมีมานาน และครอบคลุมคนจนทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ โครงการดังกล่าวก็มาถึงช่วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2567 หรือรอบเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกันแล้ว สำหรับใครที่ลงทะเบียนเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมปี 2024 แล้วผ่านเกณฑ์พิจารณาก็ขอแสดงความยินด้วย เพราะเท่ากับว่าคุณจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเอง ซึ่งสิทธิเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมที่แต่ละคนได้รับก็มีจำนวนเงินที่ต่างกันไป โดยหลัก ๆ แล้วสิทธิ์ที่ได้รับคือบัตรสวัสดิการเดือนกรกฎาคมค่าซื้อสินค้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ารถโดยสารสาธารณะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊ส และเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมเบี้ยผู้พิการ โดยระยะเวลาโอนเงินปี 2567 จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือวันที่ 1 วันที่ 18 และวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2567 นั่นเอง

  

อยากใช้เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่เท่าไหร่

สำหรับใครที่อยากใช้เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ต้องบอกก่อนว่าคุณต้องยืนยันตัวตนสถานะบัตรสวัสดิการเดือนกรกฎาคมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2567 เท่านั้น แล้วถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นั่นเอง แต่หากคุณยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มิถุนายน คุณก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมแทน หรือพูดง่าย ๆ คือไม่ได้รับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม หากคุณต้องการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณสามารถเช็คได้ง่ายมาก ๆ ผ่านตู้เอทีเอ็มกรุงไทยทั่วประเทศ และถ้าถามว่าในโครงการเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมมีใครได้บ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่จะได้รับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมนั้น จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด เช่น มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อหัวและเมื่อรวมกับครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี อีกทั้งไม่เป็นข้าราชการ นักบวช หรือผู้ต้องหาคดีต่าง ๆ เป็นต้น

เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคม ได้เงินกี่บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดือนกรกฎาคมปี 2024 นี้ คงอยากรู้ว่าเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมที่ตนเองได้รับนั้นเป็นเงินกี่บาท ซึ่งเราสามารถแจกแจงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดังนี้ 1. เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าแก๊ส 80 บาท 3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ารถโดยสารสาธารณะ 750 บาท 4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟ 315 บาท 5. เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมค่าน้ำ 100 บาท หากเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ก็จะได้เงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมค่าเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมอีก 200 บาท สำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ผู้ได้รับเงินสวัสดิการเดือนกรกฎาคมต้องแสดงบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และถ้าอยากรู้ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น รอบการโอนเงิน หรือเงื่อนไขผู้สมัครลงทะเบียน ก็สามารถดูได้ที่ข่าวล่าสุดทางออนไลน์ได้เลย