โครงการคลินิกแก้หนี้ ทางออกของคนเป็นหนี้มีขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างไร

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

โครงการคลินิกแก้หนี้ หรือคลินิกแก้หนี้ sam เป็นโครงการรัฐบาลที่มุ่งหวังช่วยประชาชนชาวไทยปลดหนี้เสีย ทั้งนี้ ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เริ่มจาก 1. ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือไม่ 2. กรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มการสมัคร 3. จัดเตรียมเอกสารการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เช่น ใบสมัคร รายงานเครดิตบูโร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) และเอกสารแสดงรายได้ 4. ส่งเอกสารการลงทะเบียนมาที่ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 สำหรับจุดเด่นของโครงการแก้หนี้นี้คือมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ และรวบรวมหนี้เอาไว้ในที่เดียว ช่วยให้คนที่เป็นหนี้ธนาคารไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ต่าง ๆ หากใครที่ได้ใช้บริการคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดแล้วเกิดความประทับใจ ก็สามารถไปรีวิวได้ที่โครงการคลินิกแก้หนี้ by sam pantip

 

อยากเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อนี้ 

หากใครที่อยากเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นโครงการแก้หนี้รัฐบาลที่มีความน่าสนใจในเวลานี้ จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ และมีอายุไม่เกิน 70 ปี 2. ติดหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เป็นหนี้เสียค้างชำระมากกว่า 120 วัน  4. ผู้ลงทะเบียนมีหนี้สินรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท 5. ผู้เข้าร่วมโครงการแก้หนี้ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย สำหรับใครที่อยากรู้รีวิวของคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด ก็เข้าไปดูได้ในกระทู้เป็นหนี้บัตรกดเงินสด pantip ทางออนไลน์ได้เลย อย่างไรก็ตาม คนที่สนใจแต่ยังไม่สมัครตอนนี้ ก็ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคลินิกแก้หนี้เอาไว้ด้วย เพราะโครงการนี้อาจมีการปรับเกณฑ์อยู่บ่อย ๆ นั่นเอง

โครงการคลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 

ต้นปี 2567 มานี้ โครงการคลินิกแก้หนี้ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ ที่ควรรู้เอาไว้ โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ ซึ่งคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ ต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหนี้เสียที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย การติดหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ หนี้สินเชื่อบุคคลที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี และต้องเป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงเป็นหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น ในส่วนของอัตราดออกเบี้ยโครงการแก้หนี้รัฐบาลดังกล่าว อยู่ระหว่าง 3-5% ต่อปี จึงกล่าวได้ว่าคลินิกแก้หนี้ sam เป็นหนึ่งในทางออกของคนเป็นหนี้ปี 2567 ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง