Bangkok Bank: ธนาคารของธนาคารกรุงเทพที่สระบุรีอำเภอเมืองสระบุรี

ที่อยู่: 173/113, Sudbanthat Road, Tambon Pak Phriao, Amphoe Muang Saraburi, Saraburi, 18000, 18000

เว็บแพ็จ: http://www.bangkokbank.com/

เบอร์โทรติดจ่อ: +66 36 315 626

สถานะ: ปฏิบัติการ

สถานะตรวจสอบ: ข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดผู้ติดต่อ: I.T. & Swift Operations Officer

Frances Farrell

รายละเอียดผู้ติดต่อ:
[email protected]

Msc. International Management University Of Strathclyde

Natnicha Triratanawong

[email protected]

Credit Analyst

[email protected]

[email protected]


แผนที่ธนาคาร:

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีรายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 5 ปี

โปรโมชั่น - กู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีทราบผลเร็วมาก

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

scb speedy cashรายได้ต่อเดือน - 10,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 6 ปี

โปรโมชั่น - สมัครบัตร scb speedy cash อนุมัติง่ายไหม?

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!

สินเชื่อพี่เบิ้มรายได้ต่อเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป

วงเงินให้กู้ - สูงสุด 1 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนเงิน - สูงสุด 7 ปี

โปรโมชั่น - สินเชื่อพี่เบิ้มมีการคิดดอกเบี้ยที่ถูกกว่าที่อื่น

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!