ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับส่วนลดผ่านทางออนไลน์

ข่าวล่าสุดค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567

จากข่าวล่าสุด สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเริ่มลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2567 ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจกันอย่าล้นหลาม แล้วขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการลงทะเบียนอย่างไร เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการช่วยเหลือเท่าไหร่ บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้สมัครใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการรายละเอียดเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านกันได้เลย

เกณฑ์การช่วยเหลือค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดวงเงินช่วยเหลือค่าไฟเท่าไร

สำหรับผู้ที่จะได้รับการช่วยค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบเกณฑ์และเงื่อนไขรับค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกำหนดไว้ว่าหากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันในระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์การใช้ไฟฟรี หากใช้ไฟเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่วงเงินไม่เกิน 315 บาท จำได้รับเงินวงเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือที่ 315 บาทต่อครัวเรือน และหากใช้ไฟเกินวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือน จะต้องจ่ายค่าไฟเองซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางภาครัฐช่วยในเรื่องการโอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ

สามารถลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ไหน 2024

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียนขอรับส่วนลดช่วยเหลือค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียงลงทะเบียนผ่านช่องทางรับสิทธิสำหรับการไฟฟ้านครหลวงที่เว็บไซต์ออนไลน์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ https://welfareregis.pea.co.th/ ซึ่งทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรเพื่อทำการยืนยันสมัครรับเงินใช้งาน

สมัครค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าหรือไม่ผ่านการอนุมัติต้องทำอย่างไร2567

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟ หากลงทะเบียนสมัครแล้วไม่ผ่านการอนุมัติและเงินไม่เข้าไม่ต้องกังวลใจไป เพราะการค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ ทุกวันในเวลาทำการ 06:00-23:00 น. หรือทำการยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานภาครัฐทั้ง 7 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักงานเขตกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารธ.อ.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานการคลังจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ทบทวนสิทธิรับเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการ
จากข้อมูลค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรับสิทธิส่วนลดค่าไฟบัตรคนจนได้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่ 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์สามารถลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละเดือนได้ดี สำหรับใครที่สมัครแล้วไม่ผ่านการการอนุมัติ รวมถึงเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิรับเงินช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานรัฐ