เช็คข่าวเรื่องการลงทะเบียนค่าไฟฟรีเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าวันนี้

เช็คข่าวลงทะเบียนค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์

เชื่อว่าหลายคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คงได้ยินข่าวสารการลงทะเบียนค่าไฟฟรี ซึ่งเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากรู้รายละเอียดว่าการลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟ สามารถเช็คข่าวสิทธิค่าไฟการลงทะเบียนค่าไฟฟรีคืออะไร เริ่มลงทะเบียนค่าไฟฟรีวันไหน ขั้นตอนลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีอย่างไร วงเงินที่ได้รับกี่บาทต่อเดือน บทความนี้จึงได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้ว ติดตามอ่านรายละเอียดกันได้เลย

ลงทะเบียนค่าไฟฟรีคืออะไร

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟเป็นการบรรเทาความช่วยเหลือประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้สิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟรี ซึ่งวงเงินในการอนุมัติรับเงินส่วนลดนั้นอยู่ที่ 315 บาทต่อเดือน หากผู้สมัครใช้ไฟเกินจไม่ได้รับสิทธิที่ทางภาครัฐโอนเงินลงทะเบียนค่าไฟ 315ได้

ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าได้กี่เดือน

ลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีที่มอบให้กับผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งเริ่มลงทะเบียนค่าไฟฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 และปิดลงทะเบียนค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการในวันที่ 8 เมษายน 2566 และเริ่มรับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเดือนเมษายนที่เป็นการโอนเงินค่าไฟใช้ในครั้งแรก เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วิธีลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีสามารถลงทะเบียนค่าไฟฟรีรายละเอียดอย่างไร

ลงทะเบียนใช้ไฟฟรีบัตรสวัสดิการสามารถลงทะเบียนสมัครได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ใช้น้ำประปาในสังกัดการประปานครหลวง กรอข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist และสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่ register.pwa.co.th/welfare-register จากนั้นเข้าสู่ระบบลงทะเบียนค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อ และกรอกหมายเลขผู้ใช้น้ำ จากนั้นกดตกลง เป็นการลงทะเบียนค่าไฟฟรีสำเร็จ

หากไม่ลงทะเบียนค่าไฟฟรีภายในระยะเวลากำหนด จะได้รับสิทธิการค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการหรือไม่

สำหรับข่าวสารที่ทางภาครัฐเปิดลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 เพื่อเริ่มต้นใช้วงเงินลงทะเบียนค่าไฟ 315ภายในเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนค่าไฟฟรีหลังจากวันที่ 9 เมษายน 2566 ก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนเดิม แต่จะได้รับค่าไฟฟรีบัตรสวัสดิการในเดือนถัดไป
เรียกได้ว่าข้อมูลการลงทะเบียนค่าไฟฟรี เพื่อไขข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟรีแบบใหม่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยลงทะเบียนค่าไฟฟรีคืออะไร วิธีลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรีสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและในขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรีในเวลาทำการ และรับเงินพร้อมใช้