บัตรคนจนเดือนมิถุนายนยังใช้ได้ไหม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีรอบจ่ายอย่างไรบ้าง เช็คข่าวแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด 2567

บัตรคนจนเดือนมิถุนายน มีรายละเอียดการอัพเดทข่าวต่างๆในปัจจุบันนี้ อย่างไรบ้างมาดูเพิ่มเติมการเกี่ยวกับวันที่รอรับเงินจะต้องรอวันที่เท่าไหร่บ้าง และวงเงินเช็คบัตรคนจนที่ได้รับนั้นจะสามารถถอนเงินออกมาเพื่อใช้จ่ายได้ไหม

สวัสดิการคนจนผ่านการให้บัตรคนจนเดือนมิถุนายน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนมีรูปแบบการให้วงเงินสวัสดิการซึ่งจะมีการจ่ายวงเงินตามรอบขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นของผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์บัตรคนจน โดยกรณีที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ทันในรอบแรกก็คือวันที่ 26 มีนาคม 2567 และเริ่มต้นได้รับเงินตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ก็สามารถยืนยันตัวตนในแต่ละรอบให้ทันรอบของเดือนนั้นๆได้โดยที่จะได้รับสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายในเดือนถัดไปบวกกับเงินสมทบที่จะเข้ามาที่เสียสิทธิ์เช็คเงินบัตรคนจนไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามกรณีที่งานตัวตนหลังวันที่ 26 มิถุนายนและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคมจะไม่ได้รับสิทธิ์แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดย้อนหลัง

    

ถ้ามีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟเกินบัตรคนจนเดือนมิถุนายน ต้องทำอย่างไร

บัตรคนจนล่าสุดมีวงเงินสำหรับการให้ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าต่อครัวเรือนที่กำหนด บัตรคนจนเดือนมิถุนายนหากมีการใช้วงเงินบัตรคนจนมิถุนายนเกินกว่าที่ได้รับการสนับสนุนในส่วนต่างนั้นสามารถออกชำระเพิ่มเติมเองได้โดยจะไม่สามารถขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติม เรียกได้ว่าให้วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสูงสุดได้แค่น้ำประปา 100 บาทส่วนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท หรือสวัสดิการคนจนจะคิดเป็นหน่วยอยู่ที่ 50 หน่วยต่อเดือน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนสามารถโอนเงิน หรือถอนเงินสดได้ไหม

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนสำหรับวงเงินที่เป็นวงเงินสำหรับเข้าวันที่ 1 ค่าอุปโภคบริโภคค่าขนส่งสาธารณะค่าการ์ดจะไม่มีการสะสมเพื่อใช้ในเดือนถัดไปรวมทั้งไม่สามารถเบิกถอนบัตรคนจนมิถุนายน 66ออกมาเป็นเงินสดได้ สำหรับค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงเบี้ยคนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนที่ได้รับซึ่งจะเป็นวงเงินชดเชยก็จะเป็นวงเงินที่สามารถสะสมเพื่อใช้ในถัดไปและเบิกถอนออกมาใช้ได้ ซึ่งเราจะสามารถสรุปได้ว่าหากไม่สามารถถอนเงินวงเงินไหนออกมาใช้จ่ายได้ก็เท่ากับว่าไม่สามารถโอนเงินต่อเพื่อใช้จ่าย

บัตรคนจนเดือนมิถุนายน สามารถใช้งานหบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะเป็นรอบการจ่ายเงินสำหรับคนที่ได้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ซึ่งก็จะได้รับเงินสมทบและการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป กรณีที่ไม่รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้สามารถได้รับเงินสมทบ 600 บาทซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการคนจนย้อนหลังได้ บัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน คาดว่าจะเป็นการใช้เสร็จในรอบนี้คือช่วงประมาณสิ้นปี 2567 อาจจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับระยะเวลาว่าจะมีโครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดต่อเนื่องไปเลยเรื่อยๆหรือไม่

การใช้บัตรคนจนต้องใช้อย่างไรของบัตรคนจนเดือนมิถุนายน

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนต้องมีการใช้งานให้ตรงตามประเภทของวงเงินนั้นๆ เช่น กรณีที่ใช้บัตรคนจนมิถุนายนสำหรับอุปโภคบริโภคก็สามารถเช็คบัตรคนจนใช้บัตรคนจนล่าสุดกับวงเงิน 300 บาทกับร้านที่รับชำระเงินบัตรคนจนหรือร้านที่มีตราสัญลักษณ์ธงฟ้าได้ กรณีที่ต้องการใช้วงเงินค่าขนส่ง 750 บาทก็จะสามารถใช้บัตรคนจนล่าสุดได้กับขนส่งสาธารณะที่กำหนด

บัตรคนจนเดือนมิถุนายนจะได้เท่าไหร่

รอบการรับเงินบัตรคนจนเดือนมิถุนายน ทางภาครัฐจะแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดโดยจะเป็นวงเงินที่ให้ใช้จ่ายผ่านทางบัตรซึ่งจะสามารถเช็ควงเงินได้ด้วยทาง Application ออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามจะมีการให้วงเงินทั้งหมด 3 รอบแบ่งออกเป็นประเภทวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 • รับเงินเข้าวันที่ 1
  วงเงินรายละ 300 บาทต่อเดือน เงินคนจนสำหรับค่าอุปโภคบริโภคและซื้อสินค้าที่จำเป็นทั่วไปกับร้านธงฟ้าหรือร้านที่สามารถรับชำระผ่านบัตรคนจนล่าสุดได้
  วงเงินรายละ 750 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรคนจน มาเป็นค่าบริการขนส่งสาธารณะซึ่งจะเป็นวงเงินที่อยู่ในบัตรสามารถใช้กับบริการขนส่งสาธารณะต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยได้แก่ ขนส่งขสมก ขนส่งบขส รถไฟฟ้าทุกสาย และรถไฟธรรมดา
  วงเงิน 100 บาทสำหรับค่าการ์ดหุงต้มซึ่งจะได้ต่อ 3 เดือน กรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์ได้รับไปแล้วในเดือนก่อนแล้วยังไม่ครบ 3 เดือนยอดนี้ก็จะยังไม่เข้ามาใช้ในบัตรคนจนมิถุนายน
 • รับเงินเข้าวันที่ 18
  วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสำหรับค่าไฟฟ้า โดยจะได้รับไม่เกินครัวเรือนละ 315 บาทต่อเดือน กรณีที่ในครัวเรือนมีการใช้บัตรคนจนเกิน 1 รายก็จะนับต่อครัวเรือน จะมีเงินเข้าแค่ครัวเรือนละ 1 ยอดเท่านั้น
  วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนสำหรับค่าประปา โดยจะได้รับไม่เกินครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน กรณีที่ในครัวเรือนมีการใช้บัตรคนจนเกิน 1 รายก็จะนับต่อครัวเรือน จะมีเงินเข้าแค่ครัวเรือนละ 1 ยอดเท่านั้น
 • รับเงินเข้าวันที่ 19
  วงเงินรายละ 200 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับเงินสวัสดิการคนพิการที่มีบัตรและลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้พิการจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์เงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งด้วยหมายเลขพร้อมเพย์บัตรประชาชน