ต้องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ อัปเดตวงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุดยังได้รับทุกคนหรือไม่ เงินเข้าวันไหน ที่นี่มีคำตอบ!

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลกำหนดให้เป็นผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามกฎหมาย โดยเริ่มให้ตั้งแต่วงเงิน 600 บาท ซึ่งระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 นั้น กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หลายท่านจึงเรียกได้ว่าการรับเบี้ยผู้สูงอายุดังกล่าว ถือเป็นเงินเดือนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566นี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขระเบียบการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งหลายคนที่กำลังอายุใกล้ 60 ปี อาจจะมีข้อกังวลว่าจะยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาอธิบายรายละเอียดให้กับทุกกท่าน ดังนี้

เปิดรายละเอียดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

เดิมผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท, อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท, อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท และผู้ที่อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้เงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท โดยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุดังกล่าวจะได้รับทุกคนไม่มีการแบ่งสัดส่วนว่าเป็นผู้มีรายได้ร่ำรวย หรือยากจน ส่วนท่านใดที่สงสัยว่าแล้วเบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหน? ในส่วนนี้ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566จะจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และหากวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ ตรงกับวันหยุดท่านจะได้รับในวันถัดไป โดยรูปแบบการจ่ายเงินของเบี้ยผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ผู้ที่มีบัญชีธนาคารสามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนโอนเข้าบัญชีได้เลย และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การรับเงินเงินเดือนผู้สูงอายุผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะทำหน้าที่มาแจกจ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกระทรวงมหาดไทย ทำให้การรับเบี้ยผู้สูงอายุยังเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าจะได้รับเบี้ยเท่าเดิมหรือไม่ และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี จะได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุทุกคนหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการตัดสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีฐานนะร่ำรวย และให้สิทธิเบี้ยผู้สูงอายุเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น โดยท่านใดที่กังวลในเรื่องนี้ สำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ได้รับสิทธิอยู่หมดกังวลใจได้ เนื่องจากท่านยังได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุเช่นเดิม

คนที่ใกล้อายุ 60 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนหรือไม่?

ทั้งนี้ จากการติดตามข่าวล่าสุดของเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566ที่มีการปรับปรุงล่าสุดนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามาตัดสินว่าท่านที่จะเกษียณอายุจะได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุทุกคนต่อไปหรือไม่ หรือจะมีการรื้อกฎเกณฑ์ใหม่ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย คือ กำหนดรับเบี้ยผู้สูงอายุได้เฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะต้องมีการออกเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งยังไม่เริ่มปรับเกณฑ์ภายใน 1-3 เดือนนี้อย่างแน่นอน และหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุด สามารถติดตามเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง