เปิดรอบโอนเงินบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 รอบใหม่ล่าสุดใครได้บ้าง?

บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 เริ่มใช้เมื่อไหร่

บัตรคนจน 66 น่าจะเป็นโครงการรัฐเพียงโครงการเดียวที่เหลืออยู่ในการเยียวยากลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบัตรคนจนรอบใหม่ หรือบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 นั่นเอง สำหรับคนที่มีคำถามสงสัยว่าเริ่มใช้วันไหน ก็กล่าวได้ว่า ผู้ถือบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 จะเริ่มใช้บัตรคนจนเดือนกรกฎาคมได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ถือบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 แต่ถ้ายืนยันตัวตนบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ก็จะได้ใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 แทน หรือที่เรียกว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมนั่นเอง ฉะนั้น ถ้าจะใช้บัตรในเดือนกรกฎาคม ก็ต้องรีบยืนยันตัวตนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ภายในวันที่กำหนด โดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปยืนยันตัวตนเงินบัตรคนจนก็คือบัตรประชาชนนั่นเอง

  

ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ต้องทำยังไง

บางคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ไปแล้ว อาจไม่ผ่านอนุมัติ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งวิธีแก้ไขคือคุณจะต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ซึ่งจากรายละเอียดของข่าวล่าสุดพบว่าสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ได้อยู่ 2 ช่องทาง คือ 1. อุทธรณ์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อขอยื่นอุทธรณ์ นอกจากนี้แล้ว ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมยังสามารถติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หรือขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ เมื่อยื่นเรื่องเสร็จแล้ว ก็ให้คุณกลับมาเช็คสถานะใหม่ แล้วก็รอรับเงินเข้าบัตรคนจนล่าสุดตามไทม์ไลน์โอนเงินได้เลย อนึ่ง ถ้าถามว่าบัตรคนจนเดือนนี้ได้เท่าไหร่ ก็ต้องบอกว่าแต่ละคนจะได้รับวงเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคนด้วย เช่น คนที่เป็นผู้พิการและมีบัตรผู้พิการ ก็จะได้เงินเข้าบัตรคนจนในส่วนของเบี้ยผู้พิการด้วย

ยืนยันตัวตนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 ผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันตัวตนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66 โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ยืนยันตัวตนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยยังไม่มีวันสิ้นสุดการใช้บริการ 2. ยืนยันตัวตนโครงการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดที่ธนาคารออมสิน 2. ยืนยันตัวตนโครงการบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 66ที่เป็นรอบใหม่ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งธนาคารออมสินและธ.ก.ส. ผู้ลงทะเบียนจะสามารถยืนยันตัวตนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567