อัพเดทไทม์ไลน์โอนเงินของตัวบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 (ข้อมูลใหม่)

ข่าวล่าสุดบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66

ยังคงเป็นที่สนใจสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ “บัตรคนจน” โดยข่าวล่าสุดบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว กระทรวงการคลังได้ให้โอกาสประชาชนสามารถทำบัตรคนจนรอบใหม่ได้ และได้พิจารณาเกณฑ์ของผู้ทำบัตรคนจนรอบใหม่ไปแล้ว แต่บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 ที่จะเปิดใช้งานบัตรคนจนล่าสุด บัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน และจะสามารถใช้บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 แต่สำหรับผู้ที่ทำบัตรคนจนรอบใหม่แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ และเมื่อผ่านการพิจารณาทำบัตรคนจนรอบใหม่แล้ว ให้ยืนยันตัวตนตามที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม เงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 โดยจะได้รับเฉพาะวงเงินในบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

เปิดไทม์ไลน์โอนเงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 บัตรคนจนเดือนนี้ได้เท่าไหร่

บัตรคนจนเดือนนี้ได้เท่าไหร่ เงินสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด บัตรคนจนรอบใหม่เงินเข้าบัตรคนวันไหน เปิดไทม์ไลน์โอนเงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 โดยเงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคมจะโอนเข้าให้ตามไทม์ไลน์โอนเงิน ดังนี้
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 เงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 สำหรับการอุปโภคและบริโภค 300 บาทต่อเดือน / วงเงินสวัสดิการแห่งรัฐค่าโดยสารสาธารณะคนละ 750 บาทต่อเดือน
เงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 ส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท และส่วนลดค่าประปา 100 บาท
เงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 สำหรับผู้พิการจำนวน 800 บาท และได้เพิ่มอีก 200 บาท โดยโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 วงเงินบัตรคนจนรอบใหม่ใช้อย่างไร

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 บัตรคนจนรอบใหม่จะเปลี่ยนจากการใช้บัตรคนจนแบบเดิมเป็นบัตรประชาชนแบบ Smart Card โดยสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าที่มีสัญญาลักษณ์ธงฟ้า และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 สำหรับการใช้วงเงินบัตรคนจนรอบใหม่ จะใช้เหมือนกับบัตรคนจนใบเดิม โดยมีวงเงินประจำทุกเดือนสำหรับค่าอุปโภค บริโภค และค่าต่าง ๆ ที่ทั้งสามารถเบิกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเบิกเป็นเงินสด ส่วนการใช้บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 66 แบบ Smart Card ก็สามารถใช้กดเงินที่ตู้ ATM ได้เช่นกัน