ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่เพื่อรับสิทธิ์ในปี 2024

โครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้เปิดรอบลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ในปี 2567 สามารถลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีและได้ส่วนลดค่าไฟจากรัฐบาลจำนวน 315 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารายเก่าในปี 2567 จะได้รับค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบบิลเดือนมีนาคม 2567 เป็นเดือนสุดท้ายเนื่องจากหมดเขต ซึ่งเดือนถัดไปก็จะได้รับแค่ผู้ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่นั่นเอง ซึ่งหากผู้ใช้รายเก่าที่ต้องการเงินช่วยเหลือจำเป็นต้องลงทะเบียนค่าไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ www.mea.or.th ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับผู้ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ และในการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวนั้นผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ในค่าไฟฟ้าเพียง 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2024

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการส่วนลดค่าไฟจากรัฐบาลจำนวน 315 บาทสามารถทำการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ในปี 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง www.mea.or.th ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะเป็นการลงทะเบียนไฟฟ้าฟรีไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมอีกทั้งเว็บไซต์นี้ยังสามารถเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการและตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่เพื่อรับสิทธิ์มีดังนี้
-เมื่อผู้ลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าในโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการใส่เลขมิตเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้า
-ผู้ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่กรอกหมายเลขสัญญา
-ใส่ชื่อจริง นามสกุล และที่อยู่อาศัย
-ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน
-กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
-ทำการยืนยันตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโดยการกดที่เมนูลงทะเบียนถือเป็นอันเสร็จ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเช็คสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

ตรวจสอบสิทธิ์หลังการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่

ในส่วนของการตรวจสอบค่าไฟฟ้าและตรวจสอบสิทธิ์หลังการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่สามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเบอร์โทรศัพท์ของโครงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 02-1092345 กดหมายเลขตามตัวเลือกและต้องกดหมายเลขรหัสหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขเอทีเอ็มเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ตรวจสอบสิทธิ์ หลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้งยอดเงินคงเหลือจากการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ให้ทราบ เมื่อทราบยอดเงินค่าไฟฟ้าที่เหลือแล้วจะทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก็ได้เพียงกดหมายเลข 0 แต่ถ้าหากไม่ต้องการติดต่อแล้วก็สามารถกลับสู่เมนูหลักได้เลย และหากมีปัญหาใดๆ จากการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าก็สามารถโทรสอบถามได้อีกครั้ง