ต้องการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทเพื่อรับส่วนลดค่าไฟมีขั้นตอนอย่างไร

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

ในการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐเพื่อรับเงินช่วยเหลือในช่วงต้นเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทำการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทจำนวน 12,902,750 คน อีกทั้งยังมีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟจำนวน 1,220,693 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเยียวยาในส่วนลดค่าน้ำและส่วนลดค่าไฟ และสำหรับผู้ที่เคยได้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี 2567 จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเนื่องจากการลดค่าไฟในระยะเวลาโครงการนี้สามารถรับสิทธิในเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการได้เพียง 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือนหรือ 1 รหัสประจำบ้านของผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทนั่นเอง ซึ่งเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับรอบการลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการแจ้งสถานะซึ่งผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทสามารถติดตามได้ด้วยตนเองเลย

เงื่อนไขในการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท

ในส่วนของเงื่อนไขในการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทที่ผู้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐต้องทราบมีดังนี้
-ผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 315 บาท
-หากในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทได้ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการ ผู้ลงทะเบียนค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรับผิดชอบค่าไฟทั้งหมดด้วยตนเอง
-ผู้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐจะได้ส่วนลดค่าน้ำจำนวน 100 บาท
-หากใช้น้ำเกินวงเงินจำนวน 100 บาทไม่เกิน 315 บาท ก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาโครงการแต่ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง
-กรณีที่ผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทและค่าน้ำ 100 บาทใช้เกินวงเงินที่กำหนดก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง
-หากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟทำการลงทะเบียนหลังจากกำหนดระยะเวลาโครงการดังกล่าวไปแล้วก็จะสามารถได้เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไปโดยทั้งนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิการลดค่าไฟย้อนหลัง

เช็คผลการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท

ในส่วนของเช็คค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทราบว่าเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการเข้าวันไหนสามารถเช็คง่ายๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือจะเช็คส่วนลดค่าไฟจากการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทผ่านเบอร์โทร 021092345 ซึ่งเป็นเบอร์โทรของผู้ให้บริการสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถกดหมายเลขตามคำแนะนำของเสียงปลายสายได้เลย และในตอนนี้ผู้ที่ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทที่ยังไม่ได้การโอนเงินจะได้รับการโอนเงินส่วนลดค่าไฟอีกทีในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567