เช็คช่องทางลงทะเบียนว่างงาน และขั้นตอนลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์

ช่องทางลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2567/2024

การระบาดของโควิดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวนมากส่งผลให้หลายคนตกงานอย่างกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและในปัจจุบันแม้ว่าการระบาดของโควิดจะดูมีท่าทีที่ระบาดน้อยลงไปก็ตามแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควรกลับทำให้ค่าครองชีพยิ่งสูงขึ้นไปอีกจึงทำให้มีคนตกงานว่างงานกันอีกอย่างต่อเนื่อง แล้วหากเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ตกงานถูกเลิกจ้าง แต่เรามีประกันสังคมลงทะเบียนว่างงานได้ที่ไหนอย่างไร เราสามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยได้จากช่องทางไหนกันบ้างไปดูกันเลย สำหรับคนที่ว่างงานในปี 2567/2024 กรมการจัดหางานได้เปิดลงทะเบียนให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานด้วยกัน 2 ช่องทาง โดยช่องทางแรกนั้นให้ลงทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ซึ่งการลงทะเบียนว่างงานตามวิธีนี้ใครที่อยู่ภูมิลำเนาไหนก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่นั้น ๆ ที่ใกล้บ้าน ส่วนอีกช่องทางที่ง่ายและสะดวกก็คือการลงทะเบียนคนว่างงานทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th นั่นเอง

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

สำหรับใครที่ว่างงานแล้วต้องการลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตเพราะว่าง่ายและสะดวกกว่าการเดินทางไปลงทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานไปดูว่าขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานทางออนไลน์ในปี 2567 มีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์มีดังนี้
1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th
2. กรณีที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ให้ทำการลงทะเบียนว่างงานก่อนเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดประจำตัวของผู้เข้าใช้งานซึ่งให้กรอกข้อมูลไปตามขั้นตอน
3. ให้เข้าระบบโดยบัญชีที่ลงทะเบียนคนว่างงานในข้อ 2 โดยเลือกที่ “เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป
4. กรอกเลขบัตรประชาชนและกรอกพาสเวิร์ดแล้วคลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนคนว่างงาน
5. เลือกยินยอมให้ใช้ข้อมูล จากนั้นเลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” หลังจากนั้นกรอกข้อมูลไปตามขั้นตอนลงในแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงาน หลังจากนั้นก็กดบันทึกการลงทะเบียนคนว่างงานเพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารลงทะเบียนว่างงานและวิธีรายงานตัวว่างงาน

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนว่างงานในระบบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรวบรวมเอกสารเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อจะรับเงินชดเชย โดยเอกสารลงทะเบียนว่างงานมีอะไรกันบ้างและวิธีการรายงานตัวว่างงานทำได้ทางไหนบ้างไปดูกัน สำหรับเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนคนว่างงานในปี 2024 มีดังนี้
1. หนังสือรับรองการลงทะเบียนคนว่างงาน
2. แบบฟอร์ม สปส. 2-01/7
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนว่างงาน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือแจ้งการถูกเลิกจ้าง (ถ้ามี)
6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะรับเงินชดเชย
ส่วนวิธีการรายงานตัวว่างงานสามารถจะทำได้ 2 วิธีก็คือ วิธีการรายงานตัวว่างงานตัวผ่านเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนว่างงานหรืออีกหนึ่งวิธีการรายงานตัวว่างงานโดยไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาโดยต้องไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดโดยหากไม่ไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดสามารถไปรายงานตัวก่อนหรือหลังวันนัดได้อย่างน้อย 7 วันโดยนับรวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เข้าไปด้วย

ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชย

แล้วใครกันบ้างที่ต้องลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานเพื่อจะได้รับเงินชดเชย สำหรับคนที่จะลงทะเบียนว่างงานที่จะได้รับเงินชดเชยในปี 2024 คือเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยการว่างงานของคนที่ลงทะเบียนคนว่างงานนั้นต้องเป็นการถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมาย โดยคนที่ลงทะเบียนว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ และคนที่ลงทะเบียนคนว่างงานต้องไม่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างหรือจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตลอดจนคนที่ลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานนั้นต้องไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับกฎระเบียบการทำงานในกรณีร้ายแรง อย่างไรก็ตามคนที่ลงทะเบียนคนว่างงานจะต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน 7 วันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือประมาทเลินเล่อให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและที่สำคัญคนที่ลงทะเบียนคนว่างงานจะต้องไม่ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงานและต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานพร้อมจะทำงานตามความเหมาะสมที่จัดหาให้ ทั้งนี้คนที่ลงทะเบียนคนว่างงานต้องรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพและไม่เป็นผู้ประกันตนโดยการสมัครใจตามมาตรา 39 นั่นเอง

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนว่างงาน

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนว่างงานที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างไปดูกัน สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทะเบียนว่างงานจะได้รับนั้นมีดังนี้ กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในช่วงที่ว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย และกรณีที่คนลงทะเบียนคนว่างงานลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาจะได้รับเงินทดแทนในช่วงที่ว่างงานไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานของเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานของเงินสมทบสูงสุดที่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้หากสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วคนที่ลงทะเบียนว่างงานก็ยังสามารถที่ใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือน และหากกรณีที่ถูกเลิกจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทินก็จะยังคงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเช่นกันซึ่งต้องยื่นลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานก่อนโดยจะได้รับเงินชดเชยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่หากเป็นกรณีลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทินก็จะได้รับสิทธิซึ่งก็ต้องยื่นลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานก่อนเช่นกันโดยจะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนจึงจะได้รับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยนั่นเอง