เปิดเงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567/2024

เปิดให้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 ได้แล้ววันนี้!

ในการลงทะเบียนการประปาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการลงทะเบียนไฟฟ้าภูมิภาคบัตรคนจนนั้นสามารถทำได้แล้วในตอนนี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือสิทธิบัตรประชารัฐ 2567 ที่ต้องการเงินเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือและส่วนลดในค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งปัจจุบันนี้บัตรประชารัฐ 2567 ก็เป็นรายใหม่ที่เพิ่งได้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรประชารัฐไป การลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 ตอนนี้มีจำนวนตัวเลขที่สูงถึง 12,902,750 คน ซึ่งยังไม่รวมกับจำนวนผู้ลงทะเบียนค่าน้ำและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟที่ยังไม่ผ่านและกำลังยื่นอุทธรณ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 นี้เป็นระยะเวลาใหม่ล่าสุดซึ่งผู้ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟมาก่อนก็ต้องทำการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 อีกครั้งทุกๆ คนเพื่อรับเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการและค่าน้ำ ซึ่งการใช้บัตรประชารัฐเพื่อทำการเช็คสิทธิ์บัตรประชารัฐและลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 ก็ทำได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่แนะนำมากกว่าการลงทะเบียนที่ศูนย์รับลงทะเบียน

ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 ไม่ได้ต้องยื่นอุทธรณ์ยังไง?

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนการประปาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการลงทะเบียนไฟฟ้าภูมิภาคบัตรคนจนได้เช็คสิทธิ์บัตรประชารัฐแล้วพบว่าผลในการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐไม่ได้สิทธิ์หรือไม่ผ่านในการอนุมัติ แนะนำให้ทำการยื่นอุทธรณ์เพื่อรับส่วนลดในค่าน้ำค่าไฟและมาตรการช่วยเหลือในภายหลังตามระยะเวลาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟ ซึ่งสามารถยื่นอุทธรณ์การลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ ดังนี้
ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนค่าน้ำและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟให้ทำการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเวลา 6.00-23.00 น.
ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกบัตรประชารัฐ 2567 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานในการรับลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐจำนวน 7 หน่วยงาน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567

ในส่วนของลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 ยังมีข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้มีสิทธิบัตรประชารัฐ 2567 ต้องทราบก็คือหากทำการลงทะเบียนบัตรประชารัฐ กฟภ.หรือกฟน. และการประปาล่าช้าเลยวันที่กำหนดจะได้รับในรอบถัดไป โดยเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟบัตรประชารัฐ 2567 จะได้คือ 315 บาท และเงินส่วนลดค่าน้ำจากบัตรประชารัฐจำนวน 100 บาท