ส่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมว่าได้อะไรบ้าง? พร้อมดูวิธีใช้งานบัตร

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกระทรวงการคลังได้อัพเดตความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม โดยได้แจ้งผลการพิจารณาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่ โดยกระทรวงการคลังได้แนะให้ผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม 2566 ได้
สำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์รอบใหม่เพื่อจะให้มีการพิจารณาเกณฑ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คและตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ในทุกวันเวลาทำการ และเมื่อผ่านการพิจารณาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ไปยืนยันตัวตนได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมื่อพัทยา ตามวันเวลาทำงานของแต่ละหน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม ยังยืนยันตัวตนได้ ก่อนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม

การพิจารณาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมรอบใหม่ ผู้ผ่านเกณฑ์จะสามารถใช้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงินใช้จ่ายตามวงเงินในเดือนสิงหาคม 2566 โดยจะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลัง หรือสิทธิเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมย้อนหลัง และผู้ที่ต้องการยืนยันตัวตน หรือยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ตามหน่วยงานที่ได้กล่าวไปตอนต้น เพื่อนจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม กดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินใช้จ่ายที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป


เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมได้อะไรบ้าง วงเงินใช้จ่ายเท่าไหร่

หลังจากผู้ผ่านเกณฑ์ได้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม ตั้งแต่1 เดือนสิงหาคม 2566 เช็คไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคมได้อะไรบ้าง วงเงินใช้จ่ายเท่าไหร่ อยากรู้ต้องเช็คที่นี่

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 กดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมสำหรับการอุปโภคและบริโภค 300 บาทต่อเดือน / วงเงินค่าโดยสารสาธารณะคนละ 750 บาทต่อเดือน
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท และส่วนลดค่าประปา 100 บาท
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 กดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมสำหรับผู้พิการจำนวน 800 บาท และได้เพิ่มอีก 200 บาท โดยโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน