อัพเดทข่าวต่างๆ ที่้้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567

อัพเดทข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2567 และการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บในรอบที่ 5 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะได้รับเงินย้อนกลังกี่บาท และได้ค่าอะไรบ้าง?
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 มีผู้ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรอบใหม่ โดยสามารถเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหน่วยงานที่ลงทะเบียน ธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 จามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดคุณสมบัติไว้ จะได้รับเงินเป็นวงเงินปัจจุบันเท่านั้น คือ เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม และจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมจะต้องเป็นผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ หรือหน่วยงานที่รับเรื่องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เริ่มโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567

วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 รอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดด้วยระบบ Smart Card โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ดังนี้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ 300 บาทต่อเดือน วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 750 บาทต่อเดือน วันที่ 18 สิงหาคม โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือน ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือน และวันที่ 20 สิงหาคมโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท (ผู้พิการที่มีอายึตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 รอบใหม่ และผ่านการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บหรือหน่วยงานที่รับเรื่องลงทะเบียนแล้ว

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 ใครได้บ้าง?

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2567 รอบใหม่ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ล้านกว่าคน และยื่นอุทธรณ์แล้ว 1 ล้านกว่าคน โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณา 4 แสนกว่าคน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม จะได้รับวงเงินตามเดิม สำหรับคนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ก็ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ที่หน่วยงานรับเรื่องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม เฉพาะวงเงินเดือนสิงหาคมที่ตั้งไว้ และจะไม่ได้วงเงินย้อนหลัง หรือได้รับสิทธิย้อนหลัง