ส่องสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 และระยะเวลาใช้สิทธิ์

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง เราลองมาเจาะลึกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับไทม์ไลน์สำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 66 กันดีกว่า โดยใครที่ได้รับการดูแลจากบัตรนี้อยู่ต้องคอยติดตามข่าวสารเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ให้ได้ตามกฎหมาย มีเรื่องอะไรที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2024 มาติดตามไปพร้อมกันเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 เงินเข้าวันไหน

สำหรับการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากปี 2565 ถึงจะรับเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้ และใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะต้องยืนยันแล้วเสร็จตั้งแต่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา
หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยพร้อมทั้งเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยด้วยแล้วนั้นจะได้รับเงินโอนเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสด และไม่สามารถทบเป้นเดือนถัดไปได้ รายละเอียดการใช้จ่ายคือ จะต้องนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าในจำนวนเงิน 300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 ในส่วนบรรเทาภาระ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 ส่วนนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน เพื่อนำไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น โดยเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท) โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2565 และเริ่มรับมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา และจะต้องใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 สำหรับผู้พิการ

สำหรับส่วนของคนพิการนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2567 จะมีการเพิ่มเบี้ยให้เดือนละ 200 บาท และถ้าถามว่าเงินเข้าวันไหน คุณจะได้รับเงินทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน โดยจะต้องเป็นบัฐชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับมอบอำนาจแทน คุณสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้ตามวันที่กำหนด และต้องมั่นใจว่าได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน

มิถุนายน 2567 สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0 2109 2345 หรือเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนผูกบัญชีเอาไว้ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงวันไหนได้ที่กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ