วิธีง่ายๆ ในการเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพียงใช้เลขบัตรประชาชนและวันเกิด

เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินล่าสุด

กระทรวงการคลังได้บอกความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยได้ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องไปยืนยันตัวตนที่หน่วยงานที่รับเรื่องลงทะเบียน ก่อนจะเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ และใช้สิทธิเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มต้นใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้
โครงการเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะให้วงเงินกับผู้ถือบัตรเป็นวงเงินเดิมที่เคยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีที่ผ่าน ๆ มา โดยจะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเป็นวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และจะไม่ได้วงเงินย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินล่าสุดได้ที่ตู้ ATM หรือ เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ที่ govwelfare.cgd.go.th โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินล่าสุดด้วยตัวเองได้


เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้อะไรบ้าง

เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้อะไรบ้าง โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวงเงินล่าสุดที่เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กำหนดไว้ ดังนี้
เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับการอุปโภคและบริโภค 300 บาทต่อเดือน / วงเงินค่าโดยสารสาธารณะคนละ 750 บาทต่อเดือน
เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าส่วนไฟฟ้า 315 บาท และส่วนลดค่าประปา 100 บาท
เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการจำนวน 200 บาท โดยโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรสามารถเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐตามวันที่ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น หากได้รับสิทธิเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 สิงหาคม สามารถเช็คเงินสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ตู้ ATM ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิเป็นต้นไป และหากต้องการตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.
ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา
ตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทาง Call Center โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาราชการ