ก้าวต่อไปของการดำเนินงานศูนย์เ ด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ  
บรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ ภายใต้ประกาศ ข้อ 7(3) โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการแทน เลขาธิการ สปสช. ในการประชุมติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุ
 
   ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน   
การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน แนวทางการทำงานของ มสพช. ตลอดจนแนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน และสื่อสารองค์กรของมสพช.

กระบวนการพูดคุยหลายท่านอาจไม่คุ้นชิน โดยเป็นการเปรียบเทียบ (metaphor) ที่ทำให้เห็นความคิด ความรู้สึกของคนทำงาน ทั้งผู้บริหาร คนปฎิบัติงาน นักวิชาการต่องานที่ทำ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
ภาค :
จังหวัด :
  พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่น และหมอครอบครัว เพื่อสุขภาวะชุมชน 
  บทเรียนการบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 
  รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 
  กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
  บทเรียนการต่อร้อยพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
  การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
  ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทศวรรษหน้า 
  รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี  
  สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
  การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
<<   ก.พ. 59   >>
อา. จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap