ก้าวต่อไปของการดำเนินงานศูนย์เ ด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ  
บรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์คนพิการ ภายใต้ประกาศ ข้อ 7(3) โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการแทน เลขาธิการ สปสช. ในการประชุมติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุ
 
   จดหมายข่าว "เล่าสู่กันฟัง" #6  
นำเสนอ การพัฒนาระบบบริการผู้พิการเพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน อำเภอเมืองสุโขทัย และสรุปประเด็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โครงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7(3))
ภาค :
จังหวัด :
  พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่น และหมอครอบครัว เพื่อสุขภาวะชุมชน 
  บทเรียนการบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 
  รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 
  กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
  บทเรียนการต่อร้อยพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
  การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
  ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทศวรรษหน้า 
  รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี  
  สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
  การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
<<   พ.ย. 58   >>
อา. จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap