ผลการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูน ย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ   
โครงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และติดตามหนุนเสริมศักยภาพของกลไกการดำเนินงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ควบคู่กับการใช้คู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย
 
ภาค :
จังหวัด :
  พลังภาคีชุมชน ท้องถิ่น และหมอครอบครัว เพื่อสุขภาวะชุมชน 
  ความเชื่อมโยง ทีมหมอครอบครัว คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพชุมชน 
  บทเรียนการบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง 
  รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอครอบครัว 
  กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
  บทเรียนการต่อร้อยพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
  การทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรทั่วไป 
  ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทศวรรษหน้า 
  รายงานการทบทวนงานวิจัยการขยายผลโครงการวิจัยด้านสุขภาพ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี  
  สถานการณ์และกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)  
<<   พ.ค. 59   >>
อา. จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

หน้าแรก | เกี่ยวกับองค์กร | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน | sitemap